Sponsors van www.huisarts.be

Wat zijn de voorwaarden ?

U voldoet een bijdrage van 600,00 € per jaar (50,00 € per maand) op de rekening van vzw huisarts.be,
nummer 088-2213144-84 IBAN nr BE03 0882 2131 4484, BIC nr GKCCBEBB. U vult een formulier in om de uw administratieve gegevens in te brengen, nodig voor de correcte facturatie. U krijgt, na betaling, een geëigende factuur toegestuurd voor uw boekhouding. En gedurende 1 jaar kunt U genieten van de voordelen eigen aan sponsorende firma's.

Inlichtingen krijgt u bij info@huisarts.be

Wens je te sponsoren ?